دایی عزیزم

دکتر عزیزالله جهانتیغ رئیس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی زاهدان + عکس