حسین عباسی در سطح بندی کلاسهای کلوپی ژیمناستیک گرگان موفق به گذراندن سطح1 گردید